Защо някои хора не са в тон?

Anonim

Хората, които наистина не са в тон, това е неспособно да даде правилна интонация на песента, са много редки. С изключение на тези, които имат тежки физически дефекти на слуха, невъзможността да пее зависи само от липсата на музикално образование и лошото упражнение.

Пейте, което ви подминава. Следователно, с помощта на учител, дори и най-офлайн може да се научи. За тази цел е много полезно да посещавате любителски хорове, където е по-лесно да свикнете да разпознавате звука и да модулирате дишането и звука. Доказателство за това е, че в Северна Европа, където във всички училища се практикува хорово пеене, почти никой не е в тон. Накратко, пеенето е като спорт: пробите са рядкост, но с правилен подход и с упражнение, всички те успяват да получат приемливи нива във всяка дисциплина.