Най-стресирани ли са италианските работници?

Anonim

Има четирима от десет италиански работници, които твърдят, че са подложени на значителен работен стрес, класифицирайки се като най-обезпокоени в Европа. Причините естествено се намират в много високите нива на несигурност и безработица, но също така и за тези, които имат постоянна работа, непрекъснатото напрежение, натискащите ритми и конкуренцията. По-специално за седем от десет, стресът се дължи на реорганизацията на работния режим и натовареността на работата, докато за пет от десет поради липсата на сътрудничество с колеги и началници, което може да доведе до тормоз и мобилизиране.

Развития. Данните излизат от проучване, проведено от Националния съвет на Ордена на психолозите, присъщо на всички професионални категории, което се занимава с проблемите, свързани с оценката и управлението на проблема. Рискът всъщност е, че субектите развиват все по-сериозни тревожни разстройства, които в дългосрочен план също могат да ги принудят към психотерапевтично или фармакологично лечение.