Anonim

Световната банка е международна институция за развитие, основана през 1944 г. за насърчаване на икономическия растеж и намаляване на бедността. Днес има 181 държави. Сред неговите функции е да управлява заема на пари на страните, които обикновено принадлежат на южното полукълбо, и да планира баланса на дълга. Световната банка обаче не се ограничава до това. Вярвайки, че развитието е дългосрочен процес, който също изисква постепенна трансформация на обществото, институцията се опитва да насърчи стабилността на икономиката, изграждането на инфраструктури като пътища и пристанища и стартирането на дълбоки социални реформи.

Как се организира. Ето защо Световната банка се състои от пет организации: Ibrd (която се занимава с заеми на развитите нации и тези, които са бедни, но могат да ги изплащат), Ida (отпуска заеми на нула и дългосрочни за най-бедните страни), Ifc (насърчава инвестиции на частни компании в развиващите се страни и предоставя съвети на правителствата и компаниите), Miga (дава гаранции на инвеститорите за загуби, които не се дължат на търговски причини), Icsid (занимава се с посредничество и уреждане на спорове между чуждестранни инвеститори и правителства). Средният годишен заем, гарантиран от Световната банка, е около 30 милиарда долара.