Anonim

От рециклираната хартия се получава евтин гел, който позволява извличането на злато от излезли от употреба електронни схеми. (Алесандро Бола, 9 юли 2008 г.)

Рециклираната хартия струва злато, а не образно. Екип от японски химици разработи индустриален процес, който използва смес от стари вестници и хлор като разтворител за извличане на злато и други ценни метали от компютри, мобилни телефони и електронно оборудване, предназначено за депа. Така Кацутоши Инуе и неговите колеги са получили икономическа и екологична система, която позволява на процъфтяващата индустрия за рециклиране в Япония да извлича ценните метали, съдържащи се в интегралните схеми, без да прибягва до обичайните химически добавки, скъпи и замърсяващи. Еко-гелът, направен от изследователите, се свързва с благородните метали, съдържащи се в схемите, като възстановява до 90%. След като металите бъдат отстранени, гелът може да се използва повторно без допълнителни разходи или проблеми с изхвърлянето. Именно порестата структура на целулозата придава на тестото характерната му плетеница: килограм гел позволява възстановяването на 906 грама злато. Процедурата обаче има ограничение: в сравнение с традиционните процеси на базата на разтворители тя е много по-бавна и това може да ограничи приемането й в индустриален мащаб.